Toekomstgericht bouwen

Tijdens het seminar Toekomstgericht bouwen geven onze eigen juridische specialisten een korte reflectie op de juridische aspecten rond het thema. Een panel van vier experts deelt vervolgens zijn kennis en visie over klimaat adaptief bouwen aan de hand van een ontwikkeling waar veel uitdagingen samenkomen: Het Vijfde Dorp.

Bent u erbij? U kunt zich alvast kosteloos aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Bouwen aan de toekomst

Nederland staat voor een grote opgave. Tot 2030 moeten we 900.000 woningen bouwen. Maar wordt in de vereiste snelheid van bouwen genoeg rekening gehouden met de toekomstbestendigheid van woningen? De gemiddelde woning in Nederland is 38 jaar oud. De veronderstelde levensduur van een woning is veel langer. In MPG-berekeningen wordt vaak gerekend met een levensduur van 75 jaar, bijna het dubbele. En in de praktijk gaat een woning nog veel langer mee. Denk aan de nu bijna 100 jaar oude en zeer gewilde jaren ’30-woningen. 

Vooruitkijkend naar de (verre) toekomst van woningen die we nu bouwen zijn er veel uitdagingen op het pad. Het meest in het oog springend zijn de gevolgen van klimaatverandering: door klimaatadaptief bouwen kan daarop worden ingespeeld. Daarnaast moet met duurzaamheid van bouwmaterialen en energie-efficiëntie van woningen worden voorgesorteerd op de toekomst. Een uitdaging van heel andere aard is de verwachte bevolkingsgroei en de verandering in bevolkingssamenstelling. Hoe bouwen we voor de behoeften van de toekomst, zeker ook in het licht van de schaars beschikbare ruimte in Nederland?

Deze opgave vraagt veel van alle betrokken stakeholders. Of het nu overheden, woningcorporaties of marktpartijen zijn; iedereen moet hiermee aan de slag. Graag brengen we daarom in ons seminar Toekomstgericht bouwen op donderdag 28 september 2023 bij Dudok aan de Maas aannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties en overheden samen om van gedachten te wisselen over de juridische en praktische uitdagingen en mogelijkheden van het bouwen van woningen voor de (verre) toekomst.

Juridische aspecten van toekomstgericht bouwen

Het seminar start met een korte reflectie van onze eigen specialisten op de juridische aspecten rond dit thema. En dan gaan we naar de praktijk. Een panel van vier experts deelt zijn kennis en visie over klimaat adaptief bouwen aan de hand van een ontwikkeling waar veel uitdagingen samenkomen: Het Vijfde Dorp. 

De praktijk: Het Vijfde Dorp

Het Vijfde Dorp is een nieuw dorp in de Zuidplaspolder (gemeente Zuidplas), waarin 8.000 woningen zijn voorzien. Al in 2004 is deze locatie aangewezen als potentiële ontwikkellocatie voor grootschalige woningbouw, mede vanwege de gunstige ligging tussen rijkswegen en grote steden als Rotterdam en Gouda. Het is een ontwikkeling waar veel over te vertellen valt én waarover ook veel is en wordt gediscussieerd. Onder meer vanwege de ligging in een polder op ca. 6 meter onder de zeespiegel. 

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. Vult u uw telefoonnummer in, dan kunnen wij deze gebruiken om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aanmelden

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.