Toekomstgericht bouwen

Wij nodigen u graag uit voor ons jaarlijks seminar gebiedsontwikkeling dat wij op donderdag 28 september 2023 bij Dudok aan de Maas organiseren. Hier zullen wij spreken over het onderwerp Toekomstgericht bouwen. 

Dit doen wij samen met drie externe deskundigen: Fahid Minas (lid Tweede kamer), Richard Heijdra (gemeentesecretaris Stichtse Vecht en voorheen Zuidplas) en Damo Holt (Rebel Group). Zij zullen vervolgens hun kennis en visie over klimaat adaptief bouwen aan de hand van een ontwikkeling waar veel uitdagingen samenkomen: Het Vijfde Dorp.

Bent u erbij? U kunt zich alvast kosteloos aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Toekomstgericht bouwen

Want Nederland staat voor een grote opgave. Tot 2030 moeten we 900.000 woningen bouwen. Wordt in de vereiste snelheid van bouwen genoeg rekening gehouden met de toekomstbestendigheid van woningen? Dat is de vraag. De gemiddelde woning in Nederland is 38 jaar oud; de veronderstelde levensduur van een woning is echter veel langer. In de berekening voor de milieuprestaties voor gebouwen (een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van gebouwen) wordt vaak gerekend met een levensduur van 75 jaar, bijna het dubbele. En in de praktijk gaat een woning nog veel langer mee. Denk aan de nu bijna 100 jaar oude en zeer gewilde jaren ’30-woningen. Op die lange levensduur van woningen die we nu bouwen zijn er veel uitdagingen. Het meest in het oog springend zijn de gevolgen van klimaatverandering: door klimaatadaptief bouwen kan daarop worden ingespeeld. Daarnaast moet met duurzaamheid van bouwmaterialen en energie-efficiëntie van woningen worden voorgesorteerd op de toekomst. Een uitdaging van heel andere aard is de verwachte bevolkingsgroei en de verandering in bevolkingssamenstelling. Hoe bouwen we voor de behoeften van de toekomst, zeker ook in het licht van de schaars beschikbare ruimte in Nederland?

Deze opgave vraagt veel van alle betrokken stakeholders. Of het nu overheden, woningcorporaties of marktpartijen zijn; iedereen moet hiermee aan de slag. 

Daarom brengen we aannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, overheden en andere stakeholders samen om van gedachten te wisselen over de juridische en praktische uitdagingen en mogelijkheden van het bouwen van woningen voor de (verre) toekomst.

null

Juridische aspecten van toekomstgericht bouwen

Het seminar start met een korte reflectie van onze eigen specialisten Jurgen Vermeulen en Job Velthuizen. Zij gaan in op de juridische aspecten van Toekomstgericht bouwen. Wat zijn de grenzen waar we tegenaan lopen? In hoeverre staat bijvoorbeeld de Woningwet (straks Omgevingswet) juist in de weg aan duurzamer bouwen? En welke ruimte is er voor gemeenten om hoge ambities op het gebied van toekomstgericht bouwen waar te maken? Daarna gaan we naar de praktijk. Een panel van externe experts deelt zijn kennis en visie over klimaatadaptief bouwen aan de hand van een ontwikkeling waar veel uitdagingen samenkomen: Het Vijfde Dorp in de gemeente Zuidplas. 

Programma

Het seminar vindt plaats bij Dudok aan de Maas, Wilhelminakade 699, Rotterdam

13.30 - 14.00 - Ontvangst gasten
14.00 - 14.45 - Introductie juridische aspecten toekomstgericht bouwen 
14.45 - 15.15 - Paneldiscussie deel I
15.15 - 15.45 - Pauze
15.45 - 17.00 - Paneldiscussie deel II
17.00 - 18.00 - Borrel

null

Fahid Minhas

Fahid Minhas is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij is woordvoerder ruimtelijke ordening, Omgevingswet en openbaar vervoer en spoor. Eerder was hij wethouder stedelijke ontwikkeling, wonen, industrie, havenontwikkeling en sport en locoburgemeester in de gemeente Schiedam. In 2019 kreeg hij van het platform Binnenlands Bestuur de titel Beste bestuurder jonger dan 40 jaar. Ook werkte hij als politiek adviseur van de VVD, als vastgoedontwikkelaar en was hij adviseur van een woningcorporatie.

Richard Heijdra

Richard Heijdra is sinds 1 juni 2023 gemeentesecretaris van de gemeente Stichtse Vecht. Een gemeente met 66.000 inwoners ten noordwesten van Utrecht. Daarvoor was hij 4,5 jaar gemeentesecretaris van de gemeente Zuidplas, een van de meest bouwende en snelst groeiende gemeenten van Zuid-Holland. In eerder betrekkingen was hij onder andere verantwoordelijk voor een herindeling van gemeenten in de Krimpenerwaard, woonbeleid bij de gemeente Den Haag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Richard heeft politieke wetenschappen gestudeerd.

Damo Holt

Damo Holt is partner en director bij Rebel Group, advieskantoor voor strategische publiek-private vraagstukken. Hij heeft ca. 25 jaar ervaring met ontwikkeling van steden, wijken en gebieden in binnen- en buitenland. Hij opereert daarbij op het snijvlak van markt, maatschappij en overheid, op zowel Rijks- als lokaal niveau en is actief van strategie- en beleidsbepaling, financiële besluitvorming en contractering tot procesbegeleiding en probleemoplossing. Damo Holt is lid van het Expertteam Woningbouw van het Rijk en is tevens een van de trekkers van het Watertorenberaad (www.watertorenberaad.nl), een onafhankelijk netwerk dat zich richt op verbetering van gebiedsontwikkeling in ons land. Momenteel is Damo intensief betrokken bij de besluitvorming over en implementatie van de grootschalige NOVEX woningbouwlocaties, zowel bij het Rijk als met betrokken gemeenten en stedelijke partners. Zijn focus ligt op het vormgeven van integrale, duurzame gebiedsontwikkelingen, gericht op sociaal-maatschappelijk welzijn, zinvolle economische ontwikkeling en positieve klimaatimpact.

Jurgen Vermeulen

Jurgen Vermeulen is partner bij Ten Holter Noordam advocaten en advocaat bestuursrecht en vastgoed. Hij adviseert en procedeert voor gemeenten en marktpartijen met name over zaken die met gebiedsontwikkeling te maken hebben. Zijn specialismen omvatten Publiek-Private Samenwerking en samenwerking tussen overheden, verwerving van onroerende zaken en onteigening, kostenverhaal en anterieure overeenkomsten, omgevingsrecht en overheidsaansprakelijkheid.

Job Velthuizen

Job Velthuizen is senior advocaat bij Ten Holter Noordam advocaten. Hij richt zich onder meer op aanbesteden en contracteren bij gebiedsontwikkelingen. Vanuit dat oogpunt heeft hij bijzondere expertise op het gebied van aanbestedingsrecht en staatssteunrecht. Hij adviseert zowel overheden als ontwikkelaars bij het opstellen van haalbare en in de toekomst houdbare contracten. 

Christine Visser

Christine Visser is partner bij Ten Holter Noordam advocaten. Door de jaren heen heeft zij zich gespecialiseerd in het omgevingsrecht en natuurbeschermingsrecht. Christine houdt zich veel bezig met kwesties rond bestemmingsplan- en vergunningprocedures ten behoeve van infrastructurele projecten en bedrijfs- en woningbouwontwikkelingen. Binnen Ten Holter Noordam advocaten maakt Christine deel uit van het marktgebied Bouw waar ze haar brede omgevingsrechtelijke kennis en ervaring goed kan toepassen voor overheden en marktpartijen. Christine is de moderator tijdens de paneldiscussie.

De praktijk: Het Vijfde Dorp

Het Vijfde Dorp is een nieuw dorp in de Zuidplaspolder (gemeente Zuidplas), waarin 8.000 woningen zijn voorzien. Al in 2004 is deze locatie aangewezen als potentiële ontwikkel locatie voor grootschalige woningbouw, mede vanwege de gunstige ligging tussen rijkswegen en grote steden als Rotterdam en Gouda. Het is een ontwikkeling waar veel over te vertellen valt én waarover ook veel is en wordt gediscussieerd. Onder meer vanwege de ligging in een polder op ca. 6 meter onder de zeespiegel. 

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. Vult u uw telefoonnummer in, dan kunnen wij deze gebruiken om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aanmelden

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.