null

Aankondiging blogreeks ‘de zorginstelling als verhuurder’. Wat kunt u verwachten?

Wonen en zorg is een (blijvend) actueel thema. Door de scheiding van wonen en zorg kiezen zorginstellingen er steeds vaker voor om hun zorgvastgoed te verhuren aan cliënten en in de verhuurde woonruimte extramurale zorg aan te bieden. Hierdoor worden zij geconfronteerd met allerlei huurrechtelijke aspecten. Zorginstellingen zijn zich niet altijd bewust van de semi-dwingendrechtelijke huurwetgeving waar zij dan mee te maken hebben.

Varianten huurrechtelijke aspecten

Er zijn drie varianten te onderscheiden waarbij zorginstellingen te maken hebben met huurrechtelijke aspecten:

1.    De zorginstelling is eigenaar van vastgoed en levert zowel de woonruimte als de zorg aan de cliënt. Zij sluit daartoe een gecombineerde zorg- en huurovereenkomst of twee separate overeenkomsten die door middel van een koppelbeding onderling met elkaar zijn verbonden;

2.    De woningcorporatie is eigenaar van vastgoed en verhuurt dit aan de zorginstelling. De zorginstelling levert zowel de woonruimte als de zorg aan de cliënt en sluit daartoe een gecombineerde zorg- en onderhuurovereenkomst of twee separate overeenkomsten die door middel van een koppelbeding onderling met elkaar zijn verbonden; of

3.    De woningcorporatie is eigenaar van vastgoed en sluit direct een huurovereenkomst met de cliënt. De zorginstelling sluit een zorgovereenkomst met de cliënt.

Deze varianten vragen een bijzondere benadering van eventuele problematiek waarbij zowel rekening gehouden moet worden met de positie van de zorginstelling als die van de cliënt. Geen of onvoldoende kennis van de huurwetgeving kan leiden tot juridische complicaties met grote financiële gevolgen.

Blogreeks

In deze blogreeks wordt ingegaan op belangrijke juridische aspecten van onderwerpen die specifiek voor zorginstellingen van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Wat te doen als de cliënt zich niet (meer) houdt aan de regels van de zorginstelling maar wel zorgbehoevend is?
 • Hoe om te gaan met inspraak- en adviesrechten van cliënten op grond van de (vernieuwde) Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen?
 • Welke rechten hebben cliënten bij voorgenomen wijzigingen van beleid van zorginstellingen op grond van de Wet overleg huurders verhuurder?
 • Wat als de zorgbehoefte wijzigt of de zorg afgenomen wordt bij een derde partij?
 • Met welke partijen kan de zorginstelling naast de cliënt te maken hebben (inwoner, medehuurder, onderhuurder) en wat zijn de gevolgen daarvan?
 • Hoe om te gaan met cliënten die overlast veroorzaken en hoe handel je in dat geval ten opzichte van andere cliënten in hetzelfde complex?
 • Wat zijn de gevolgen van overlijden van de cliënt voor de huurovereenkomst?
 • Welke rechten en verplichtingen gelden er bij renovaties van verhuurde woningen?
 • Welke mogelijkheden van tijdelijke verhuur zijn er sinds de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt?
 • Hoe werkt het huurprijzenstelsel?
 • Wat te doen als de huur niet meer wordt betaald, maar wel zorg nodig is?
 • Welke formaliteiten gelden bij het beëindigen van de huurovereenkomst?
 • Hoe zit het met de koppeling tussen zorg en huur in de overeenkomst en de gevolgen daarvan als de zorgovereenkomst/zorgvraag eindigt?
 • Hoe zit het met de verhouding tussen de zorginstelling, woningcorporatie en de cliënten?

U zult in uw praktijk waarschijnlijk niet met ieder onderwerp evenveel in aanraking komen. Met deze blogreeks blijft u breed op de hoogte. Iedere maand verschijnt er een blog. Er zit altijd wat voor u bij en u kunt uw collega’s een plezier doen met de andere onderwerpen.

Als u of uw collega wilt reageren, stel ik dat op prijs. Met vragen naar aanleiding van de blogs kunt u altijd bellen of mailen met Daniëlle de Vos.