null

Energiebesparende maatregelen aan de woning. Gevolgen voor de huurprijs?

Op 2 september aanstaande wordt de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ (SEEH) weer opengesteld. Met deze regeling kunnen woningeigenaren subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen. Hier wordt 84 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Woningeigenaren worden hierdoor aangemoedigd om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit is niet alleen beter voor het klimaat, maar heeft ook positieve gevolgen voor de waarde van de woning. Maar heeft het ook gevolgen voor de huurprijs?

Subsidieregeling

De SEEH-subsidie is in september 2016 ingevoerd. De subsidieregeling is bedoeld voor energiebesparende maatregelen, zoals isolerend glas, gevelisolatie, dakisolatie of een zuinige cv-ketel. Een energiezuinige woning verlaagt de energiekosten en is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving. Voor woningeigenaren was het subsidieplafond in april 2017 bereikt waardoor de regeling tijdelijk is stopgezet.

Vanaf 2 september 2019 is het weer mogelijk om de subsidie aan te vragen, met een maximum van € 10.000,00 per woning. Zo kunnen woningeigenaren ongeveer 20% van de kosten gesubsidieerd krijgen voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden door een deskundig bedrijf.

Gevolgen voor de huurprijs

De woningeigenaar kan als verhuurder een hogere huur vragen na het nemen van de energiebesparende maatregelen. Maar niet iedere verbetering aan de woning leidt tot huurverhoging. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • de huurder moet toestemming hebben gegeven voor de woningverbetering. Of, als het gaat om een woningcomplex van 10 of meer woningen, als minimaal 70% van de huurders met de renovatie heeft ingestemd;
  • de verbetering moet zorgen voor meer comfort dan de oude situatie;
  • de huurverhoging moet redelijk zijn voor de kosten die de verhuurder heeft gemaakt; en
  • de nieuwe huur mag niet hoger zijn dan toegestaan bij het nieuwe puntenaantal.

Voor onderhoud aan de woning, zoals reparaties, schilderwerk of het vervangen van kozijnen, kan de woningeigenaar géén huurverhoging vragen.

Daarnaast kunnen de verhuurder en huurder ook afspreken dat de huurder een vergoeding betaalt omdat de woning zó goed is geïsoleerd dat er net zoveel energie wordt opgewekt als wordt gebruikt. Dit wordt een energieneutrale woning genoemd (ook wel: nul-op-de-meter-woning). Zo’n vergoeding is geen huurverhoging vanwege woningverbetering maar een energieprestatievergoeding. Dit staat namelijk los van de huurprijs.

Niet eens met de huurverhoging?

Als de verhuurder en huurder het niet eens kunnen worden over de nieuwe huurprijs na de verbetering van de woning, kunnen zij de Huurcommissie vragen de verhoging te beoordelen. De Huurcommissie bepaalt dan of de voorgestelde huurverhoging redelijk is, gelet op de kosten van de energiebesparende maatregelen en de maximale huurprijs van de woning.

Let op: het verzoek tot beoordeling kan tot na het aanbrengen van de verbeteringen bij de Huurcommissie worden ingediend. Als zowel de verhuurder als de huurder niet naar Huurcommissie stappen en onderling geen overeenstemming is bereikt over de verhoging van de huurprijs, dan kan de verhuurder de huurprijs verhogen.

Heeft u vragen over de huurverhoging na het aanbrengen van energiebesparende maatregelen? Neem dan contact op met onze sectie Huurrecht.