null

Zzp’er of werknemer?

De wetgever blijft worstelen met het vraagstuk van de zzp’er. Is een zzp'er echt ondernemer of werknemer? Na de afschaffing van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) ingevoerd, maar die wordt voorlopig niet gehandhaafd vanwege onder meer de kritiek uit de praktijk. Er wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van een “webmodule”. Die is bedoeld als hulpmiddel voor opdrachtgevers bij het beoordelen van de werkrelatie. Afhankelijk van het aantal punten dat uit een vragenlijst volgt, volgt er al dan niet een “opdrachtgeversverklaring” dan wel dat er geen oordeel mogelijk is. De webmodule is op 11 januari 2021 gestart.

Uitspraak kantonrechter Maastricht

Met de webmodule had ook de zaak waarover de Kantonrechter Maastricht in november 2020 te oordelen had, kunnen worden getoetst. In deze zaak had een tandarts op grond van een mondelinge overeenkomst waarnemingswerkzaamheden verricht in de tandartsenpraktijk van een andere tandarts. Deze afspraken waren niet geheel duidelijk, omdat de afspraken mondeling waren gemaakt. In de procedure is wel vast komen te staan dat het overeengekomen loon uit 45% van de bruto omzet per maand bestond en dat daarnaast een reiskostenvergoeding van EUR 0,19 per kilometer was afgesproken.

Nadat de waarnemend tandarts aan de praktijkhouder de overeenkomst had opgezegd stelde de waarnemend tandarts dat er sprake was geweest van een arbeidsovereenkomst. Op die grond vorderde de tandarts te weinig betaald loon en reiskostenvergoeding en het overleggen van loonspecificaties. De praktijkhouder verweerde zich met de stelling dat “geen enkele tandarts die waarneemt in loondienst is” en dat er geen uurloon overeengekomen was maar een omzetpercentageloon, waardoor naar de mening van de praktijkhouder reeds duidelijk was dat er geen sprake was/kon zijn van een arbeidsovereenkomst. Verder kon de praktijkhouder geen argumenten aandragen voor zijn stelling dat er sprake was van een overeenkomst van opdracht.

De kantonrechter achtte dit verweer onvoldoende en is van oordeel dat ook bij een omzetpercentageloon sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst. De vorderingen van de waarnemend tandarts werden daarom toegewezen.

Uit deze uitspraak blijkt dat het zaak is gemaakte afspraken goed vast te leggen: “Die schrijft, die blijft”. Verder is het in verband met de webmodule van belang om goed te kijken of er sprake is van een gezagsverhouding en een “organisatorische inbedding” van het werk. Bij een waarnemer is deze vraag lastig te beantwoorden. De waarnemer doet immers hetzelfde werk als degene waarvoor hij waarneemt en heeft weinig vrijheid om binnen de instructies van de opdrachtgever zijn eigen beleid te bepalen.

Heeft u aanvullende vragen over de beoordeling of een zzp'er ondernemer is of werknemer? Neem contact op met Dymphy Schuurman of Emiel de Joode.