Mogelijkheden fiscale heffingen lokale overheden | Interview hoogleraar Arjen Schep

In tijden van crisis staan ook de financiën onder druk. Welke mogelijkheden ziet Arjen Schep, bijzonder hoogleraar Heffingen van Lokale Overheden, juist in deze tijden voor gemeenten? Want zijn de mogelijkheden in het fiscale vooral negatief in te zetten (verhogen van de parkeerbelasting) of is het juist ook mogelijk om proactief en in positieve zin bij te dragen aan ontwikkelingen die goed zijn voor de lokale economie en ondernemingszin?

Werkwijze Commissie van Aanbestedingsexperts | Interview Anne Fischer-Braams

Mr. Anne Fischer-Braams is vice voorzittter van de Commissie van Aanbestedingsexperts. In dit interview geeft zij inzicht in de werkwijze van de Commissie. Daarnaast gaat Anne Fischer-Braams in op haar aanbestedingservaringen met betrekking tot de coronacrisis, de ontwikkeling van het aanbestedingsrecht en de rol van de Commissie daarin, de toepassing van het begrip proportionaliteit door overheden en tot slot haar ervaringen met betrekking tot overheden en andere juridische ervaringen binnen de Commissie.

Spanningsveld tussen de gemeentelijke taak en de aansturing op rijksniveau | Interview Fahid Minhas

Fahid Minhas is wethouder van de gemeente Schiedam en verantwoordelijk voor de volkshuisvesting. In 2020 is hij verkozen tot beste bestuurder onder de 40 jaar. Zijn achtergrond ligt in de projectontwikkeling, waarmee hij vanuit verschillende invalshoeken naar de volkshuisvesting kan kijken. In dit interview zal Minhas vragen beantwoorden over de middelen die gemeenten hebben om de regie te voeren waarvoor de wet hen aanwijst en over de leemtes in de middelen waarover gemeenten beschikken. Daarnaast gaat dit interview over het spanningsveld tussen de gemeentelijke taak en de aansturing op rijksniveau met wetgeving en beleid. Hij zal dit illustreren aan de hand van Schiedamse woonvisie, die recent is gepubliceerd.

Bestuurder Woningcorporatie over maatschappelijke taak, Woonvisie en de beperkte investeringscapaciteit | Interview Maria Molenaar

Maria Molenaar, voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam, kan uit ruime ervaring putten over de vraag hoe woningcorporaties omgaan met hun maatschappelijke taak. Het is geen eenvoudige taak in deze tijden van woningkrapte, onduidelijkheid over de rol van woningcorporaties (alleen sociaal bouwen, of ook middenhuur en misschien toch ook commercieel, wel of geen leefbaarheidstaak?), en door de Minister erkende problemen voor wat betreft de investeringscapaciteit. Zijn de medespelers, waaronder vooral ook gemeenten als samenwerkingspartners, in het veld zich voldoende bewust van de complexiteit waarin woningcorporaties moeten opereren? Hoe kan de wettelijke plicht om het gemeentebeleid te volgen worden gecombineerd met de vele overige vragen die uit de wet volgen en met bijvoorbeeld de eisen vanuit de Minister met betrekking tot duurzaamheid?

In crisis is de stad Rotterdam op zijn best | Interview wethouder Arjan van Gils

Voor welke uitdagingen staat een wethouder van een grote gemeente zoals Rotterdam? Over deze vraag gaat Jurgen Vermeulen in gesprek met Arjan van Gils, wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten bij de Gemeente Rotterdam. Zijn portefeuilles geven voldoende aanleiding voor een interview, want met welke dillema’s komt Arjan in aanraking wat betreft de financiën van de gemeente? Juist ook in de uitdagende tijd waar we nu mee te maken hebben. En op welke wijze worden grote projecten, zoals Feyenoord City hierdoor beïnvloed? Diezelfde vraag dringt zich op als we denken aan de Rotterdamse Haven. Waarbij ook de stikstofcrisis nog een duit in het zakje doet.

Gedurende de maand november houden wij u dagelijks op de hoogte van de diverse webinars, interviews en podcasts voor gemeenten. Daarnaast is er binnen de besloten LinkedIn-groep ruimte voor discussie. U kunt vragen stellen en casus opwerpen waar u in de praktijk momenteel mee worstelt. Wij denken graag met u mee. Krijg toegang tot de besloten LinkedIn-groep door op deze link te klikken.