null

10 aandachtspunten voor bestuurdersaansprakelijkheid

Begin maart leek er nog weinig aan de hand, maar binnen een paar dagen stond de hele wereld in brand. Na een periode van een zogenaamde “intelligente lock-down” worden alle maatregelen stapje bij stapje versoepeld. Toch is er nog steeds sprake van een enorme druk op veel, zo niet alle, ondernemingen in binnen- en buitenland.

Wat moet u en kunt u doen als bestuurder om ervoor te waken dat, mocht uw onderneming de verkeerde kant op schuiven, u ook nog een persoonlijke aansprakelijkheid boven het hoofd hangt?

10 tips over bestuurdersaansprakelijkheid

In ieder geval kunt u nu niet meer vertrouwen op budgetten en liquiditeitsprognoses die van voor maart 2020 dateren. U moet nu op een andere wijze handelen dan wanneer de achterhaalde cijfers nog leidend zouden zijn. In dit artikel schetst Sjoerd Warringa een aantal aandachtspunten, zonder uitputtend te zijn, die van belang zijn om uw privé positie zoveel mogelijk veilig te stellen. Heeft u naar aanleiding van deze punten vragen of behoefte aan advies? Neem vrijblijvend contact op met Sjoerd Warringa.

  1. Ga geen verplichtingen meer aan waarvan het nog maar zeer de vraag is of u die kunt nakomen. Met de onzekerheid die (waarschijnlijk) nog langere tijd aan zal houden, kunt u wellicht beter pas op de plaats maken. Wanneer het toch niet anders kan, informeer uw contractspartij omtrent de financiële druk waaronder uw onderneming opereert en geef ze daarmee de keuze.
  2. Zorg voor een gesmeerde debiteurenadministratie. Wellicht loopt het bij uw organisatie allemaal nog wel soepel, maar dat kan snel opdrogen wanneer uw debiteuren stoppen met betalen.
  3. In uw bankfinanciering staan ongetwijfeld allerlei ratio’s opgenomen. Houd deze tegen het licht en ga zo nodig het gesprek aan met uw financier.
  4. Wees waakzaam met dividenduitkeringen. De cijfers waar u op vertrouwde, zijn niet meer. Kan uw onderneming die dividenduitkering nog wel missen?
  5. Klop tijdig bij de overheid aan. Doet u dit niet, dan kan u dat mogelijk worden verweten. Denk daarbij aan noodkredieten vanuit de overheid, deeltijd ww. Wij kunnen u bijstaan in het vinden van de juiste wegen.
  6. Houd nauwgezet contact met uw aandeelhouders omtrent de continuïteit en gewijzigde investeringsbehoeften.
  7. Meld betalingsonmacht ten aanzien van verplichtingen bij fiscus en, zeer vaak vergeten, bij het (indien van toepassing) bedrijfstakpensioenfonds, tijdig. Alleen zo voorkomt u aansprakelijkheid jegens deze organen.
  8. Pas op met de openbaarmaking van tussentijdse (maand/kwartaal)cijfers. Kloppen deze nog wel? Of dienen er relativerende opmerkingen in te worden opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van de (afgenomen) inzetbaarheid van uw debiteurenportefeuille. Let wel: u bent als bestuurder aansprakelijk in geval (tussentijdse) cijfers een misleidend beeld van uw onderneming geven.
  9. Moeten investeringen op dit moment plaatsvinden of toch worden uitgesteld? Maak uw afwegingen goed doordacht, leg ze vast.
  10. Biedt uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wel voldoende dekking? En zijn de voorwaarden wel dekkend voor uw concern? Laat de voorwaarden in geval van twijfel checken!