null

Ever Given en boze Britten, waarom beslagleggen werkt

Van de Ever Given tot een Britse vissersboot, het in beslag nemen van een schip brengt een hoop teweeg. Maar hoe werkt beslagleggen nou eigenlijk en wat valt er te halen?

Nederland is een beslagparadijs

Als grootste haven van Europa staat Rotterdam nooit stil. Schepen komen dag en nacht aan.

Tegelijk staat Nederland in de scheepvaart internationaal bekend als een ‘beslagparadijs’. Dit betekent dat de rechtbank, deurwaarders en maritieme advocaten in Rotterdam altijd klaar moeten staan.

Komt een schip ‘s nachts binnen en zal zij nog diezelfde nacht weer vertrekken? Dan gebeurt het weleens dat de advocaat in de late uurtjes, thuis bij de rechter van dienst, om toestemming zal moeten vragen. Is het verhaal van de advocaat overtuigend? Dan is de deurwaarder aan zet. Is de rechter niet overtuigd? Dan heeft het hoogstens een kopje koffie opgeleverd en vaart het beslagobject letterlijk weg.

 

Bij toestemming van de rechter, in juridische termen ‘verlof’, is de deurwaarder aan zet. De wetgever maakt het de deurwaarder alleen niet bepaald makkelijk. De wet bepaalt namelijk dat beslag ‘aan boord van het schip’ gedaan wordt. Nu kan de deurwaarder bij een aangemeerd binnenschip vaak zo vanaf de kade aan boord stappen. De deurwaarder dient uiteraard wel op te passen voor de vaak aanwezige hond van de binnenschipper, nu deze zowel het baasje als schip trouw bewaakt.

Beslagleggen op een zeeschip

Betreft het beslag op een zeeschip aan een boei, of zelfs een paar zeemijl voor de kust, dan zal de deurwaarder met de zeebenen uit bed gestapt moeten zijn. Zeebenen? Zeg maar gerust ook ‘zee-armen’. Om aan boord te komen moet de deurwaarder er niet alleen heen varen. De deurwaarder zal ook letterlijk de touwladder van het schip op moeten klimmen, deinend op de onstuimige Noordzee.

Eenmaal veilig aan boord bespreekt de deurwaarder met de kapitein dat het schip figuurlijk ‘aan de ketting’ ligt door het beslag. Na een telefoontje naar de havendienst is het schip vervolgens geblokkeerd in de havensystemen en kan zij niet zomaar weg.

Rotterdam Guarantee Form: een Rotterdamse inventiviteit

Maar waarom toch al deze moeite? Zoals Carel van Lynden uitlegde over de Suezkanaal autoriteit en de Ever Given, is een beslaglegging een uitstekend drukmiddel. Een schip dat aan de ketting ligt, zorgt direct voor kosten voor vele partijen in de keten. Van de ladingbelanghebbende die zijn goederen maar niet krijgt, tot de charteraar die demurrage moet betalen.

De beslagene zal dan ook snel het beslag er af willen krijgen. Een borgstelling biedt dan oplossing. Nu wij Rotterdammers graag de haven draaiende houden, is vanuit de praktijk het internationaal gewaardeerde ‘Rotterdam Guarantee Form’ ontwikkeld. Deze borgstelling is vergelijkbaar met een bankgarantie en zorgt voor de waarborg dat uitbetaald zal worden, zelfs als de beslagene insolvent raakt. Wel dient een onherroepelijke gerechtelijke - dan wel arbitrale - uitspraak behaald te worden. Terwijl de maritieme advocaten daarover verder een robbertje uitvechten, vaart het schip in de tussentijd lang en breed door. De haven en handel moeten namelijk gewoon door blijven gaan.

Onze havenspecialisten hebben zeer ruime ervaring met beslaglegging op schepen en legden reeds honderden schepen ‘figuurlijk’ dan wel letterlijk aan de ketting. Heeft u vragen over (scheeps)beslaglegging of andere haven gerelateerde kwesties? Pim van Grieken of de andere specialisten van de marktgroep Haven staan 24/7 voor u klaar.