null

Verhuurder, voldoen uw huurovereenkomsten al aan de Wet goed verhuurderschap?

De Wet goed verhuurderschap is nu zes maanden van kracht (sinds 1 juli 2023). De wet heeft onder meer tot gevolg dat een verhuurder zijn huurders moet informeren over zijn rechten en verplichtingen. In nieuwe huurovereenkomsten moet deze informatieplicht zijn verwerkt. Voor huurovereenkomsten die vóór 30 juni 2023 tot stand zijn gekomen, geldt dat de verhuurder tot 1 juli 2024 heeft om aan zijn informatieplicht te voldoen. De verhuurder is dus aan zet! Zijn uw modelhuurovereenkomsten al aangepast en heeft u uw huurder(s) geïnformeerd?

Goed verhuurderschap

De norm ‘goed verhuurderschap’ is geïntroduceerd om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan. Eerder schreven wij hier een blog over.

Kort gezegd, geldt er een wettelijk verbod op iedere vorm van ongerechtvaardigd onderscheid (discriminatie), intimidatie en het dubbel in rekening brengen van bemiddelingskosten. Daarnaast moet de huurovereenkomst schriftelijk worden aangegaan en geldt een informatieverplichting voor de verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst. Tot slot is de waarborgsom gemaximeerd tot twee keer de kale aanvangshuurprijs en is de omvang van servicekosten beperkt.

Gemeenten zijn bevoegd om actief handhavend op te treden tegen ongewenste verhuurpraktijken. Ook hier schreven wij eerder een blog over. Gemeenten hebben een meldpunt voor huurders waar zij ‘verzoeken tot handhaving’ kunnen doen.

Pas uw huurovereenkomsten aan

Het spreekt voor zich dat regels voor goed verhuurderschap nageleefd moeten worden om te voorkomen dat gemeenten handhavend optreden. Het is daarom van belang dat modelhuurovereenkomsten en/of algemene voorwaarden (tijdig!) worden aangepast.

Daarnaast moet een selectieprocedure voor het toewijzen van woningen en een schriftelijke werkwijze ter voorkoming van ongerechtvaardigd onderscheid vóór 1 april 2024 in beeld worden gebracht. Huidige huurders moeten vóór 1 juli 2024 over de veranderingen zijn geïnformeerd.

Wat moet u doen?

U hoeft het wiel (gelukkig) niet opnieuw uit te vinden. Op 28 december 2023 heeft de Raad voor Onroerende Zaken modeldocumenten gepubliceerd die goed gebruikt kunnen worden. Dit zijn een template van informatieverstrekking aan de huurder en een handreiking werkwijze en selectie van een nieuwe huurder.

Het template kan verwerkt worden in een brief die u aan uw huidige huurder(s) stuurt. Afspraken kunnen ook vastgelegd worden in een addendum op de huidige huurovereenkomst. Let er op dat u vóór 1 juli 2024 aan uw informatieplicht voldoet.

Leg het template ook eens naast het modeldocument dat u nu gebruikt voor het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten en/of uw algemene voorwaarden. Voldoet u aan de Wet goed verhuurderschap? Zo nee, pas uw modelhuurovereenkomst en/of algemene voorwaarden dan direct aan om te voorkomen dat uw huurder de gemeente verzoekt tot handhaving over te gaan.

Wij hebben ervaring met het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten. Heeft u vragen over de Wet goed verhuurderschap? Neem dan vrijblijvend contact op met Dagmar van der Wal of Daniëlle de Vos.