Zorgseminar

De gezondheidszorg is volop in beweging. Ontwikkelingen op diverse gebieden volgen elkaar in rap tempo op en het is voor zorgaanbieders vaak steeds lastiger om het overzicht te houden. Dit geldt ook voor ontwikkelingen op juridisch gebied. Ook dit jaar organiseren wij weer het Zorgseminar om u in één middag op de hoogte te brengen van de juridische actualiteiten die voor de zorgsector van groot belang zijn.

Wij nodigen u graag uit voor ons Zorgseminar op 24 november 2022. Dit jaar organiseert Ten Holter Noordam advocaten het zorgseminar in samenwerking met Velink & De Die advocaten, specialisten in het gezondheidsrecht.

We starten het seminar met een plenaire opening, waarbij onze gastspreker van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) u een inkijk geeft in de werkwijze van de IGJ bij de uitoefening van haar toezichthoudende taak. Na dit plenaire deel kunt u kiezen uit een programma met interactieve sessies over privacy, grensoverschrijdend gedrag, aanbestedingen en schaarste in de zorg. Zo kunt u de workshops bijwonen die voor u het meest relevant zijn.

Uiteraard kunt u ook samen met een collega naar het Zorgseminar komen of de uitnodiging doorsturen aan collega’s.

Locatie

Van der Valk Rotterdam Blijdorp

Datum en tijd

Donderdag 24 november 2022, 14:30 – 18:00 uur

Programma

14:00 uur - Inloop
14:30 uur - Presentatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
15:15 uur - Korte pauze
15:30 uur - Eerste keuzesessie*
16:15 uur - Tweede keuzesessie*
17:00 uur - Borrel

*U vindt hieronder de interactieve sessies waar u uit kunt kiezen. 

Wij zien u graag op 24 november 2022!

null

Keuze sessies

Actualiteiten aanbestedingen in de zorg

Arjan van de Watering en Job Velthuizen (Ten Holter Noordam advocaten)
De inkoop van zorg is een dynamisch en gecompliceerd traject waarop specifieke wet- en regelgeving van toepassing is. Dat betreft niet alleen de aanbestedingsregels maar ook aanvullende regels over reële prijzen. In deze sessie brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden in de zorg en inkoop van zorg.

Tekorten in de zorg: zorgaanbieder verantwoordelijk?

Melita van der Mersch en Caren Velink (Velink & De Die advocaten)

Door schaarste aan personeel en financiële middelen kan schaarste aan zorg ontstaan. Wachtlijsten zijn daarvan het gevolg. De kwaliteit van de zorg kan soms niet meer geborgd worden en afspraken met de patiënt en de zorgverzekeraar komen in de knel. Wie is daarvoor verantwoordelijk en wat kan de zorgaanbieder doen om schade te beperken? 

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: belicht vanuit het tuchtrecht en arbeidsrecht

Mieke de Die (Velink & De Die advocaten) en Dymphy Schuurman (Ten Holter Noordam advocaten)

Het thema ‘grensoverschrijdend gedrag’ staat bij veel werkgevers en dus ook in de zorg hoog op de agenda. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 50% van de mensen met een zorg of welzijnsberoep een of meerdere keren te maken heeft gehad met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie of verbale agressie. Vaak gebeurt dit in cliëntencontacten, maar óók gaat het om medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag van een ander die binnen dezelfde organisatie werkzaam is. Tijdens de workshop grensoverschrijdend gedrag staan we stil bij het belang van duidelijke regels en de zorgplicht van de werkgever. Ook bespreken we de mogelijke tuchtrechtelijke consequenties van grensoverschrijdend gedrag.

Onbevoegde inzage: van preventie tot handhaving

Mieke de Die (Velink & De Die advocaten) Emiel de Joode (Ten Holter Noordam advocaten)

Binnen zorgorganisaties spelen dagelijks vele privacyvraagstukken: beroepsgeheim, inzagerecht, informatieverstrekking, informatie delen met andere hulpverleners etc. Sinds mei 2018 speelt de AVG uiteraard ook een belangrijke rol. Ondanks bekendheid van medewerkers met privacynormen gebeurt het toch regelmatig dat sprake is van onbevoegde inzage in cliëntendossiers. Dat kan grote gevolgen hebben: ontslag voor de medewerker en hoge boetes voor de zorgorganisatie. In deze workshop zoomen we in op het onderwerp ‘onbevoegde inzage’: hoe te voorkomen en wat als er gehandhaafd moet worden?

Aanmelden

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.