null

OPTOPPEN, DUURZAAMHEID en BOUWTEAM

In de Cobouw van 4 april 2024 stelt Jaap de Koning voor dat opdrachtgevers het bouwteammodel standaard gaan gebruiken. Dat zou goed zijn voor de transitie naar een duurzame bouwsector.  

In eerdere blogs [14 juni en 27 september 2021, 7 februari 2024] beschreven wij al de voordelen van een bouwteam. Het ontwerp, de prijs en de planning worden op elkaar afgestemd om budgetoverschrijding, vertraging en discussies te voorkomen. 

Op Tendernet zie je dat ook overheidsopdrachtgevers meer en meer gaan geloven in het bouwteam; de laatste twee jaar is het aantal bouwteamaanbestedingen fors gestegen. Op 8 april bevestigt Nouska du Saar in Cobouw dat de bouwteamovereenkomst meer in zwang raakt. 

Maar dat vergt wel een andere aanpak: Zoals Jaap de Koning schrijft, moeten de bouwteamleden hun rol niet klassiek invullen, maar samen op zoek naar de risico's en de kansen voor het project, zowel technisch als juridisch. Als zij dat doen kunnen ze – samen! – aandacht besteden aan onderwerpen die anno 2024 belangrijk zijn: 

 • Risico’s (en kansen) 
 • Prijsstijgingen en levertijden 
 • Stikstof en Nutsvertraging 
 • Circulariteit, modulariteit, bouwmethodiek 
 • Energietransitie-eisen, NOM 
 • Rendementsgaranties 
 • %-verkoop of verhuur 
 • UAV of UAV-GC, keuze en invulling rolverdeling 
 • Continuïteit onderaannemers/leveranciers 
 • Afbouwgaranties + eisen/normen SWK of Woningborg 
 • Wkb-impact op uitvoering en contract/voorwaarden

Denk bij verduurzaming verder aan de verantwoordelijkheid voor de ontwerpkeuzes, leg in garanties de besparingen/opbrengsten vast, besef dat subsidies vertaald kunnen worden in een voorwaarde en dat nutsaansluitingen extra aandacht vragen tegenwoordig.  

LET OP! Onze opdrachtgever-klanten leggen tegenwoordig de ontwerpverantwoordelijkheid bijna altijd bij de aannemer in de overeenkomst! 

Optoppen/Transformatie

Optoppen en/of Transformatie leveren specifieke aandachtspunten voor het bouwteam op: 

 • Tijdig opduiken van informatie over en onderzoek van het bestaande gebouw, 
 • Voorzieningen en de omgeving ervan,  
 • Medewerking van de eigenaren/VvE enz. 

Ook hier kan de nuts een rol spelen die op tijd aandacht moet krijgen. 

Rechtspraak 

Er zijn nog niet eens zoveel vonnissen die echt over bouwteams gaan, maar in de zaken waar voor een bouwteam gekozen was, kijken rechters en arbiters toch vooral naar de in de aannemingsovereenkomst gekozen voorwaarden. Dus globaal UAV/RAW = risico bodem en ontwerp voor Opdrachtgever, UAV-GC/Turnkey = risico voor Aannemer.  

Dat wordt alleen anders als:  

a) partijen dat expliciet zijn overeengekomen,  

b) Opdrachtgever verkeerde informatie heeft verstrekt of 

c) een partij of diens adviseur afwijkt van de gekozen rol. 

Een goede waarschuwing voor als u met een bouwteam aan de slag gaat!

Vragen over Optoppen of Bouwteams?

Mail naar Hugo Meijer (meijer@thna.nl), Daniëlle de Vos (vos@thna.nl), Sheila van Gemeren (gemeren@thna.nl) of Matthijs van Leeuwen (leeuwen@thna.nl). Modellen die samen met u ingevuld worden op basis van het specifieke project, hebben wij vanzelfsprekend klaarliggen.