Uw bank meldt dat er conservatoir beslag gelegd is op uw bedrijfsrekening. Of een deurwaarder brengt u een brief waarin staat dat conservatoir beslag gelegd op geld dat u nog moet betalen aan een zakenrelatie. In Nederland komen dit soort situaties vaak voor omdat het relatief eenvoudig is om conservatoir beslag te leggen. De vraag is vervolgens vaak: wat kan en moet ik doen?

Tegen wie richt het beslag zich?

Allereerst is belangrijk om te weten tegen wie het beslag zich richt. In de papieren van de deurwaarder staat aan wie het document gericht is, maar ook ten lastte van wie er beslag gelegd is. Kortom, in de brief van de deurwaarder staat wie nog geld aan de verzoekende partij verschuldigd is.

Het is goed mogelijk dat u de verzoekende partij helemaal niet kent, maar een zakenrelatie van u wél. In dat geval is uw bedrijf eigenlijk een buitenstaander bij het conflict. Toch bent u dan verplicht om uiterlijk vier weken later een verklaring aan de deurwaarder te sturen waarin u meldt welk bedrag uw bedrijf aan uw zakenrelatie verschuldigd is. Ook als u niets verschuldigd bent aan uw zakenrelatie moet u dat melden. Als uw bedrijf nog geld verschuldigd was, bent u verplicht dat bedrag te bewaren. Vaak is het ook verstandig om de stukken die u van de deurwaarder kreeg zo snel mogelijk door te sturen aan uw zakenrelatie om te bezien of er een snelle oplossing mogelijk is.

Wanneer het beslag zich tegen uw bedrijf richt, komt de deurwaarder meestal pas langs als er al beslag gelegd is. Er kunnen acht dagen zitten tussen het leggen van het beslag en het tijdstip dat een deurwaarder langskomt. Vaak hebt u dan al eerder gehoord over het beslag via uw klant of bank. Zij hebben stukken gehad waarin staat waarom het beslag gelegd is en u kan om kopieën vragen. Overigens is het ook mogelijk dat de deurwaarder ter plaatse beslag komt leggen op de inventaris van uw bedrijf. De deurwaarder zal dit melden.

Opheffen van conservatoir beslag

Als er eenmaal beslag ligt, kan u proberen het beslag te laten opheffen. Daarvoor is wél toestemming van de rechter of de verzoekende partij nodig. Het vragen om opheffing van een conservatoir beslag gebeurt vaak bij de rechter in een kortgedingprocedure. De rechter zal in elk geval tot opheffing beslissen als sprake is van een ondeugdelijke vordering waarvoor conservatoir beslag gelegd is, de rechter van oordeel is dat het beslag onnodig is of als de verzoekende partij voldoende zekerheid stelt. Daarnaast kan de rechter andere omstandigheden meewegen in de beslissing. In de praktijk biedt de partij tegen wie het beslag zich richt regelmatig meteen een bankgarantie aan om zo een opheffingsprocedure te omzeilen.

Soms eindigt het conservatoir beslag omdat de verzoekende partij niet op tijd een rechtszaak begint. In de beslagdocumenten bepaalt de rechtbank namelijk een termijn voor het starten van een rechtszaak. Meestal is die termijn twee of vier weken. In de wet staat dat wanneer de verzoekende partij niet binnen die termijn een rechtszaak start, het beslag direct vervalt. Als het beslag zich niet tot uw bedrijf richt maar dat van een zakenrelatie wordt u meestal pas later geïnformeerd over het (niet) starten van een rechtszaak. Het is daarom onverstandig om een dag na het verlopen van de termijn een beslagen geldbedrag over te boeken aan uw zakenrelatie.