De maatregelen van het kabinet tijdens de coronacrisis hebben steeds een doel: zo veel mogelijk behoud van werkgelegenheid. Jan Meijer van het UWV gaf ons tijdens een interview inzichten in de bevindingen van het UWV over de NOW. Zo ziet het UWV ziet vanaf juni 2020 een verviervoudiging van het aantal ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden. Organisaties zijn (weer) in beweging. Van baanbehoud wordt de focus gelegd op toekomstproof continuïteit van uw organisatie. M&A-trajecten zijn in gang en werkgevers overwegen een herstructurering, reorganisatie of combinatie hiervan. Adequaat handelen is nu nodig om bedreigingen te beperken en klaar te zijn voor de toekomst.

Veranderingen in uw organisatie

Een herstructurering en reorganisatie zijn veranderingen van uw organisatie. Meestal ingegeven door een strategische heroriëntatie. Voor de werkgever in de toekomst zijn enkele onderwerpen essentieel:

 • zorgvuldige voorbereiding is het halve werk: maak een stappenplan en kies de meest passende optie;
 • bepaal alle stakeholders, waaronder de werknemers, aandeelhouders, ondernemingsraad of raden, vakbonden, toezichthouders, het UWV;
 • stel een project- en implementatieteam vast met verantwoordelijkheden;  
 • maak concrete en tijdige communicatie onderdeel van je stappenplan ter vergroting van draagvlak en behoud van rust;
 • bepaal de arbeidsrechtelijke aandachtspunten. Denk hierbij aan:
  - onderbouwing van de grondslag voor uw keuze (bijvoorbeeld bedrijfseconomisch of organisatorisch);
  - eventueel verval van arbeidsplaatsen, collectief ontslag en het opstellen van een sociaal plan;
  - harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
  - verplichtingen op basis van een toepasselijke cao en eventuele nieuwe cao’s die van toepassing zullen zijn;
  - de rol van een ondernemingsraad;
  - de rol van vakbonden;
  - motivatie en continuïteit bij het personeel. 

Inkrimping van het personeel

Overweegt u specifiek een reorganisatie met een inkrimping van het personeel? Reorganiseren is maatwerk. De juridische aspecten zijn soms lastig. Graag staan we u bij met praktisch, concreet advies en begeleiding. Voor nu:

 • Lees hier voor het artikel over ontslag op bedrijfseconomische gronden.
 • Bekijk onderstaand interview met Jan Meijer over de vraag hoe het UWV de bedrijfseconomische grondslag toetst.