Met ingang van 1 augustus 2022 treedt de Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking.
Onderstaand vindt u de belangrijkste wijzigingen. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Dan adviseren wij u graag.

De belangrijkste wijzigingen

 1. Als de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt aangenomen zal een werkgever enkel nog rechten kunnen ontlenen aan een beding op grond waarvan het de werknemer niet is toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten, als een objectieve rechtvaardiging bestaat om een werknemer aan dat verbod te houden.
   
 2. De nieuwe wet bepaalt voorts dat indien (kort gezegd) de werkgever op grond van nationaal of Europees recht of een CAO verplicht is om zijn werknemers scholing aan te bieden om het werk waarvoor zij zijn aangenomen uit te voeren, (i) deze scholing kosteloos moet worden aangeboden en de kosten daarvan niet meer op de werknemers kunnen worden verhaald, (ii) zoveel mogelijk onder werktijd moet plaats­vinden en (iii) moet worden beschouwd als arbeidstijd.
   
 3. Indien sprake is van een onvoorspelbaar werkpatroon dient de werkgever onder de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden expliciet in de arbeidsover­een­komst te vermelden op welke dagen en uren de werknemer voor het verrichten van werkzaam­heden kan worden opgeroepen. Daarnaast worden op een arbeidsovereen­komst met een onvoorspelbaar werkpatroon de bijzondere regels voor oproepkrachten van artikel 7:628a BW van toepassing verklaard.
   
 4. De informatieplicht van de werkgever wordt onder de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aanzienlijk uitgebreid.
   
 5. De wet kent tot slot het recht toe aan werknemers die ten minste 26 weken in dienst zijn om hun werkgever om een vorm van arbeid met meer voor­spelbare en zekere arbeids­voorwaarden te verzoeken.

Wilt u meer weten?

Dan helpen wij u graag. Wij hebben een uitgebreid overzicht waarin de voornoemde wijzigingen nader worden toe­gelicht. Bent u hier in geïnteresseerd, of heeft u specifieke vragen, neem contact op met een van onze specialisten.